خانه

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد؛
وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست…

هونام به عنوان یک خیریه غیردولتی بیش از 13 سال فعالیت مستمر و حضور موثر و فعال با ارائه خدمات درمانی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی برای نیازمندان جامعه انجام وظیفه می نماید.
به ما یاد داده اند گذشته های تلخ و شیرین را به یاد آوریم، شادی هایمان را با هم جشن بگیریم و بار سهمگین غم ها را با هم تقسیم کنیم.
ظهور پدیده فقر درجامعه موجب آسیب پذیرشدن خانواده ها در برابر انحرافات اجتماعی و اخلاقی شده است. لذا مصون سازی خانواده ها در برابر آسیب های مختلف اجتماعی از ضرورت های اجتناب ناپذیر در جامعه از سوی کارگزاران فرهنگی، مؤسسات خیریه عام المنفعه و سایر اقشار جامعه می باشد. مأموریت ما در راستای اطاعت از رب العالمین و با عشق به همنوع، به منظور تحقق کرامت، شکوفایی ابعاد انسانی و …

طرح های حمایتی هونام

دانش آموزان بی بضاعت

دانش آموزان بی بضاعت و کم بضاعت تحت پوشش این طرح قرار داده شده و کمک هزینه تحصیلی تا پایان دوره تحصیلات متوسطه از طریق پرداخت های مالی و غیرمالی در اختیار آنان قرار داده می شود.

آزادی زندانیان غیرعمد

این طرح شامل زندانیانی می شود که به دلیل ارتکاب جرائم غیرعمد مانند: تصادفات و حوادث غیر مترقبه و عدم توان پرداخت خسارات مالی ناشی از آن مجبور به تحمل حبس و دوری از خانواده می شوند.

بیماران خاص

هزینه های خدمات درمانی و حمایتی، در سطح استانداردهای بین المللی به بیماران مبتلا به سرطان و خانواده آنان بدون محدودیت سن، ملیت، مذهب، جنسیت، نوع و مرحله بیماری اعطاء می شود.

ایجاد اشتغال نیازمندان

کمک به توانمند سازی افراد مستعد ولی کم بضاعت، از طریق مهارت آموزی و تهیه ابزار کار برای آنان در حد امکان، به صورتی که به نیروهای مولد تبدیل شده تا زندگی خود را به محوی شایسته اداره نمایند.

کمک هزینه ازدواج

در راستای این طرح، بخشی از هزینه‌های ازدواج دختران و پسران نیازمند و در شرف ازدواج با رویکرد تحکیم و تقویت بنیان خانواده به آن‌ها پرداخت شده تا شرایط برای ازدواج هرچه آسان تر جوانان فراهم شود.

حمایت از کودکان کار

خیریه هونام در یکی دیگر از طرح های حمایتی خود حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض آسیب جامعه و به ویژه کودکان کار، به صورت کامل و رایگان، خدمات آموزشی و حمایتی خود را ارائه می‏ دهد.

در این امر خیر شرکت کنید

اگر شخص نیازمندی در نظر دارید که نیاز به کمک دارد در فرم زیر میتوانید با وارد کردن اطلاعات خود و اطلاعات شخص نیازمند درخواست کمک را برای ما ارسال کنید تا مسئولین مربوطه پس از بررسی و اطمینان از صحت درخواست شخص نیازمند را در لیست حمایت شوندگان هونام قرار دهند و شما هم در این کار خیر سهیم بوده و نیازمندی را بی نیاز کنید.

مشخصات نیازمند:

مشخصات معرف: